Profil společnosti

Obchodní firma:

Strojintex IDP, a.s.

Adresa:

Švermova 99/21

PSČ:

460 10 Liberec X - Františkov

Tel.:

++420 485 103 150
++420 603 225 456

Registrace:

obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Ústí n.L., odd.B, vložka č.213

IČO:

44569572

Statutární zástupce:

předseda představenstva - Ing. Miloslav Štěpánek

 

Údaje o podniku :

Profese hlavní: inženýrsko - dodavatelská činnost
Profese vedlejší: montáže, doprava vč. mezinárodní, zámečnická výroba
Druh: akciová společnost
Praxe: vyšší dodavatel - 50 let

 

Technické a materiální vybavení:

Staveništní buňky, sklady, mobilní skládky, dopravní, zdvihací a manipulační prostředky, dílny pro výrobu atypických dodávek, 2 CAD pracoviště projekční, CAD pracoviště konstrukční.