Projektové služby

Odbornost našeho působení zahrnuje široký rozsah průmyslových odvětví, zejména textilní, sklářský, polygrafický, plastikářský průmysl a průmysl umělých vláken.

  • rychlé a odborné rekonstrukce, modernizace a výměny částí výrobních zařízení ve stávajících provozech
  • kompletní technologické dodávky souborů strojů a zařízení včetně stavebních částí
  • výstavbu nových průmyslových objektů "na klíč"

Služby poskytujeme v oblasti projektových prací, v činnosti kompletační, dodavatelské, realizační a v porealizačním servisu v tuzemsku i zahraničí.

Projektové práce

  • zpracování studií
  • projekty pro stavební povolení
  • prováděcí projekty, autorský dozor v rozsahu technologických zařízení, technického vybavení budov, stavební části.

Zpracování nabídek technologických souborů a staveb, koordinační projektová činnost,
zakreslení skutečného stavu a zpracování provozní dokumentace jsou další možnosti projektové složky Strojintexu.

Kompletační a dodavatelská činnost

  • komplexní dodávky strojů a zařízení včetně vývozů a dovozů do a ze zahraničí
  • kompletace a koordinace provozních souborů
  • dodávky náhradních dílů
  • dodávky strojního zařízení, tzv. "second hand" včetně provedení repasí