Historie společnosti

Strojintex, inženýrsko dodavatelský podnik, akciová společnost Liberec, patří k nejstarším generálním dodavatelům v České republice provádějícím výstavbu průmyslových investičních celků.

Na základě tradice a tím získaných zkušeností poradí, projektuje, dodává, garantuje, zaškolí a zajišťuje výstavbu průmyslových objektů v tuzemsku i zahraničí. Investiční výstavbu zajišťujeme komplexně a bez přerušení pro tuzemské a zahraniční investory od roku 1960. V letech 1976 až 1990 jsme působili v rámci koncernu ELITEX jako ELITEX KIO a dále pak znovu pod původním jménem STROJINTEX IDP, státní podnik, od 1. 5. 1992 jako STROJINTEX IDP, akciová společnost Liberec.

Odbornost našeho působení zahrnuje široký rozsah průmyslových odvětví, zejména textilní, sklářský, polygrafický, plastikářský průmysl a průmysl umě- lých vláken. Služby poskytujeme v oblasti projektových prací, v činnosti kompletační, dodavatelské, realizační a v porealizačním servisu.